Άρθρα‎ > ‎

Χριστόφιλος ή Χριστομάχος δεν υπάρχει τρίτη εκδοχή

αναρτήθηκε στις 9 Νοε 2010, 1:46 π.μ. από το χρήστη Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πλωμαρίου


Του Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς

«Εν τούτω γινώσκετε το πνεύμα του Θεού· παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκι εληλυθότα, εκ του Θεού έστι· και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκι εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ έστι· και τουτό έστι το του αντιχρίστου ο ακηκόατε ότι έρχεται και νυν εν τω κόσμω έστιν ήδη». (Ιωάννου Α’ 4:2)

Στην πραγματικότητα όλα τα πνεύματα καταλήγουν σε δύο είδη:  εκείνα που είναι από τον Θεό και  εκείνα που είναι από τον διάβολο. Από τον Θεό είναι εκείνα που αναγνωρίζουν και ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος Θεός Λόγος, Κύριος και Σωτήρας· ενώ από τον διάβολο είναι εκείνα που δεν Τον αναγνωρίζουν. Η φιλοσοφία του διαβόλου συνοψίζεται σ’ αυτό: δεν αναγνωρίζει τον Θεό στον κόσμο, ούτε την παρουσία Του, ούτε την ενσάρκωσή Του. Ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει Θεός ούτε στον κόσμο, ούτε στον άνθρωπο, ούτε στον Θεάνθρωπο. Κηρύττει ότι είναι ανοησία να πιστεύεις ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε σε άνθρωπο και μπορεί να ζήσει μέσα στον άνθρωπο· ο άνθρωπος όλος είναι δίχως Θεό, ον στο οποίο δεν υπάρχει Θεός, ούτε οτιδήποτε του Θεού, οτιδήποτε θείο, αθάνατο, αιώνιο. Ο άνθρωπος είναι όλος πρόσκαιρος, όλος θνητός. Ανήκει στο ζωικό κόσμο, και σχεδόν σε τίποτα δεν διαφέρει απ’ αυτόν, γι’ αυτό και είναι φυσικό να ζει σαν τα ζώα, που είναι πρόγονοί του και οι φυσικοί συνάδελφοί του. Τέτοια είναι στην πραγματικότητα η φιλοσοφία του Αντίχριστου, που με κάθε τρόπο θέλει να αντικαταστήσει το Χριστό, να πάρει τη θέση Του στον κόσμο και στον άνθρωπο. Ο άγιος Θεολόγος ξεκάθαρα λέει αύτη την αλήθεια: «Να με ποιό κριτήριο θα αναγνωρίζετε το πνεύμα του Θεού· όποιος διακηρύττει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός που ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, αυτός έχει το πνεύμα του Θεού. Όποιος όμως δεν παραδέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, δεν έχει το πνεύμα του Θεού, αλλά του  αντιχρίστου, που έχετε ακούσει πως έρχεται και αυτός ήδη βρίσκεται στον κόσμο.». Όταν γράφει «παν πνεύμα» μπορεί να εννοεί ένα πρόσωπο, ή μία διδασκαλία, ή μία ιδέα, ή μία σκέψη. Κάθε διδασκαλία, κάθε ιδέα, κάθε σκέψη που δεν αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς είναι Θεός, Σωτήρας, και ενσαρκωμένος Θεός, κατάγεται από τον αντίχριστο. Και τέτοια πρόσωπα και διδασκαλίες και ιδέες υπήρχαν κιόλας από την ίδια την παρουσία του Χριστού στον κόσμο, γι’ αυτό ο άγιος Μύστης λέει για τον Αντίχριστο: «και νυν εν τω κόσμω έστιν ήδη». Κάθε άνθρωπος, κάθε ιδέα στον κόσμο που απαρνείται την Εκκλησία του Χριστού είναι του αντίχριστου. Δημιουργός της κάθε αντιχριστιανικής ιδεολογίας είναι, άμεσα ή έμμεσα, ο αντίχριστος. Στην πραγματικότητα, όλες οι ιδεολογίες μπορούν να συνοψιστούν σε δύο είδη: εκείνες για τον Χριστό και εκείνες για τον αντίχριστο. Ο άνθρωπος βρίσκεται σ’ αυτό τον κόσμο, για να λύσει ένα πρόβλημα στην πραγματικότητα: εάν είναι με το Χριστό ή κατά του Χριστού. Και κάθε άνθρωπος, θέλοντας ή μη, μόνο αυτό το πρόβλημα όντως λύνει. Είναι ή Χριστόφιλος ή Χριστομάχος, δεν υπάρχει τρίτη εκδοχή.

 

 

(Από το βιβλίο «Ερμηνεία των επιστολών του Άγ Ιωάννου του Θεολόγου» έκδ. «Εν πλω»)